ក្តារចុចភាសាខ្មែរសម្រាប់ទូរស័ព្ទ

ការរចនាក្ដារចុចខ្មែរទំនើបសម្រាប់បង្កើនល្បឿនវាយអក្សរជាមួយនឹងការរចនាថ្មី។ ប្លង់ក្ដារចុចថ្មី គាំទ្រភាសារ៉ូម៉ាំងទៅជាភាសាខ្មែរ ជាមួយនឹងការបែងចែកពាក្យដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើការសិក្សាស៊ីជម្រៅ(Deep learning)។

លក្ខណៈពិសេស៖

  • បំប្លែងរ៉ូម៉ាំងទៅជាខ្មែរ។
  • ការកែពាក្យខ្មែរ និងបញ្ជីណែនាំពាក្យ។
  • ការបែងចែកពាក្យដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើការសិក្សាស៊ីជម្រៅ(Deep learning)។
  • កម្មវិធីផែនទីរ៉ូម៉ាំងផ្ទាល់ខ្លួន។
  • គាំទ្រការពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធភាសាអង់គ្លេស។

ដែនកំណត់៖

  • បញ្ជីការណែនាំមិនតែងតែត្រូវទេ។
  • ការស្វែងរកយឺតពេលខ្លះ

តំណភ្ជាប់៖

រូបថត៖

Picture of keyboard
Picture of keyboard
Picture of keyboard
Picture of keyboard
Picture of keyboard
Picture of keyboard
Picture of keyboard
Picture of keyboard